Poveznice

Priznajemo, nismo sveznajući! Baš zbog toga vam dajemo korisne linkove gdje možete doznati više…

 • eartharchives.org – odlični popularni prirodoslovni članci i novosti iz prirodoslovnih znanosti
 • enciklopedija.hr – Hrvatska enciklopedija Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža
 • english.fossiel.net – web stranica za pretragu geoloških lokaliteta i fosila
 • hgi-cgs.hr – službene stranice Hrvatskog geološkog instituta
 • indiana.edu/~g404/ – prezentacije predavanja i materijali za praktikume iz kolegija geobiologija kralježnjaka na Sveučilištu Indiana (slikoviti i jasni prikazi), preporuka za učenje paleontologije kralježnjaka
 • jsremac/povijest_zemlje – interaktivni pregled kroz cjelokupnu povijest Zemlje (na Hrvatskom jeziku), zbirka GPZ i zanimljivi popularni članci iz gologije
 • macrostrat.org – interaktivna geološka karta svijeta. Stratigrafija, litologija, fosili, inžinjerski značaj, pogled u dubinu (ispod površinskih litoloških jedinica), popis najrelevantnije literature vezane uz svaku jedinicu te popis geoloških aplikacija povezanih uz macrostrat
 • sciencedirect.com – web servis za objavu i pretraživanje znanstvenih radova
 • sci-hub.cc – Open Access servis za pretraživanje znanstvenih radova
 • stratigraphy.org – službene stranice Međunarodne komisija za stratigrafiju
 • tolweb.org – Tree of Life web projekt, informacije o pojedinim skupinama organizama, s karakterisitkama i filogenijom, pisana od strane znanstvenika diljem svijeta. Sljedeća postaja za sve koje zanima živi svijet.
 • tulane.edu – engleska literatura iz područja magmatskih i metamorfnih stijena