Wilsonov ciklus

Wilsonov ciklus (engl. Wilson cycle) je hipoteza nazvana prema Tuzo Wilsonu koji ju je predložio. Rekao je da oceanski bazen ima životni vijek u nekoliko etapa: od otvaranja, preko razvoja do konačnog zatvaranja i uništavanja bazena. Tektonski procesi koji su uključeni su identificirani u različitim dijelovima Zemlje.[1]

Sam ciklus išao bi redom:

  1. Rifting tijekom raspada superkontinenta
  2. Hlađenje pasivnih granica i akumulacija sedimenta
  3. Aktivni vulkanizam i akceleracije terena tijekom subdukcija i zatvaranja oceana
  4. Orogeneza tijekom sudara kontinent-kontinent koji čini slijedeći superkontinet
[2]

Wilsonov ciklus je djelovao kroz Proterozoik i Fanerozoik što je rezultiralo formiranjem barem dva superkontinenta prije Rodinije.[3]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Allaby, M., (2008), A Dictionary of Earth Sciences, 3rd ed., New York: Oxford University Press Inc.
2, 3. Grotzinger, J.P. & Jordan, T.H., (2014), Understanding earth, 7th ed.,New York: W.H. Freeman and Company.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…