Vodene mase

Pomoću gustoće se dobro mogu karakterizirati posebne vodene mase (poput masa zraka) koje nalazimo u oceanima. Takve mase imaju male raspone temperature i saliniteta naslijeđene od površinskih voda od kojih su nastale, a tonu zbog povišene gustoće. Vertikalno kretanje vodenih masa odvija se uslijed tih razlika u gustoći.

Glavne vodene mase koje možemo razlikovati u oceanima su:
AABW Antarctic bottom water: najniža temperatura -2°C, niski salinitet 34,4 – 34,6
NADW North Atlantic deep water: hladna voda, temperatura 2,5°C, salinitet 35,03.
AAIW Antarctic intermediate water: temperatura 2-4°C, salinitet 34,2
Nastaje uslijed konvergencije površinskih voda u  subantarktičkom području i najveća je masa vode u oceanima.      To je tzv. intermedijarna voda.
MW Mediterranean water: topla voda, temperatura 12-13°C, visoki salinitet 38 [1]

Slika 1. Model cirkulacije vodenih masa[2]

Video koji detaljnije pokazuje termohalinu cirkulaciju vodenih masa na Zemlji:

Korišteni izvori   [ + ]

1. Juračić, M., Predavanja iz kolegija Geologija mora, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
2. http://www.seos-project.eu/modules/oceancurrents/oceancurrents-c03-p03.html

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…