Velike bentičke foraminifere

Foraminifere promjera kućica većih od 1 mm ubrajamo u kategoriju velikih bentičkih foraminifera. Prema prihvaćenom mišljenju velike su zato što imaju endosimbionte (jednostanične alge poput dijatomeja, dinoflagelata, zelenih ili crvenih algi ili samo kloroplaste). Što je više algalni simbionata, to će biti i veća količina hrane na raspolaganju „domaćinu“. Foraminifera koja želi „udomiti“ više simbionata gradi sve veću i veću kućicu. Među živućim jedinkama, najveće su foraminifere promjera 13 cm, a među fosilnim do 19 cm.

Velike bentičke foraminifere – Nummulites [1]

Velike bentičke foraminifere su foraminifere s vrlo složenom unutrašnjom građom kućice, česte u tropskim i suptropskim karbonatnim okolišima šelfnih mora. Međutim, treba imati na umu, da velike bentičke foraminifere nisu baš uvijek morfološki veće od malih bentičkih foraminifera, ali zato baš uvijek imaju jako složenu unutrašnju građu kućice.

Za određivnje vrsta velikih bentičkih foraminifera trebamo orijentirane presjeke kućica, a za prepoznavanje rodova možemo se koristiti tzv. slučajnim presjecima (kosi, tangencijalni)[2].

Korišteni izvori   [ + ]

1. preuzeto sa http://www.ucmp.berkeley.edu/images/science/fieldnotes/4casazza.jpg
2. Ćosović, V., Predavanja iz kolegija Mikropaleontologija 1, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…