Valni riplovi

Valni riplovi (“Ripple marks“) su sedimentne strukture marinskog, riječnog ili jezerskog porijekla[1]. Prema njihovoj formi razlikujemo simetrične i asimetrične valne riplove (slika 1). Simetrični valni riplovi nastaju djelovanjem valova, a u profilu su simetričnog oblika (slika 2). Asimetrični valni riplovi produkt su djelovanja struja u određenom smjeru, a asimetrični profil geolozima omogućuje da odrede smjer kretanja paleostruje (slika 2). Obično duža strana riplova nastaje u smjeru kretanja paleostruje[2].

Slika 1. Simetrični (gornja slika) i asimetrični (donja slika) valni riplovi[3]

Proučavanjem valnih riplova sedimentolozi, geolozi i paleontolozi mogu rekonstruirati nekadašnji paleookoliš. Pri tome im mogu poslužiti i neke druge sedimentacijske strukture kao što su desikacijske pukotine i ihnofosili (tragovi hranjenja, kretanja, življenja itd.).

Slika 2. Simetrični valni riplovi (lijevo)[4] i asimetrični strujni riplovi (desno)[5]

Korišteni izvori   [ + ]

1. https://www.britannica.com/science/ripple-mark, pristupljeno 10.3.201
2, 5. http://www.thisoldearth.net/Geology_Online-1_Subchapters.cfm?Chapter=5&Row=3, pristupljeno 10.3.2017
3. http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/levin/0471697435/chap_tut/chaps/chapter05-07.html, pristupljeno 10.3.2017
4. Autor: M. Sc. Jan Hinkelman

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…