Thiessenova metoda

( engl. Thiessen polygon method) je metoda izračunavanja srednje količine oborina na slivu.
Kod primjene ove metode za svaku stanicu utvrđuje se pripadna površina sliva, tzv. Thiessenov poligon. Površina koja pripada pojedinoj stanici omeđena je simetralama dužina koje spajaju stanice.
Prosječna visina oborina (Psr) je:

Psr = (∑(f· Pi)) / ∑fi  

gdje je:
Pi – prosječna oborina pojedine stanice (mm)
fi – dio površine sliva koji pripada pojedinoj stanici (km2)
∑f= F – površina sliva (km2)[1]

Primjer metode Thiessenovih poligona prikazan je na slici 1.
Detaljniji prikaz načina iscrtavanja Thiessenovih poligona pogledajte ovdje.

Slika 1. Metoda Thiessenovih poligona
Slika 1. Metoda Thiessenovih poligona[2]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bačani, A.,(2006), Hidrogeologija I, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko – geološko- naftni fakultet
2.

http://civil-online2010.blogspot.hr/2012/09/measurement-of-rainfall.html

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…