Teorija elastičnog odraza

(engl. the elastic rebound theory of the cause of earthquakes) objašnjava na koji se način tijekom potresa oslobađa energija.

  • Stijene na jednoj strani rasjeda relativno se pomiču u odnosu na stijene s druge strane, što uzrokuje savijanje i deformaciju. Nakon što se premašuje čvrstoća stijene, odnosno one se deformiraju više nego što mogupodnijeti, stijene na suprotnim stranama nastalog rasjeda odgovaraju na deformaciju naglim opuštanjem pokušavajući se vratiti u svoj raniji položaj. Tada se otpušta uskladištena energija kao potresni valovi koji se zrakasto šire od loma. Na ovaj način djeluje mehanizam koji stvara potrese.[1]

teorija elastičnog odraza

 

 Slika 1. [2]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Cvetko Tešović, B., Predavanje iz kolegija Fizička Geologija, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
2. Plummer, Ch.C., McGeary, D. & Carlson, D. (2005), Physical Geology, 10th Ed., Mc Graw Hill, Boston., p.368.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…