Stratigrafska legenda na OGK SFRJ 1 : 100 000

Na stratigrafskoj legendi na listovima Osnovne Geološke Karte SFRJ kronostratigrafske jedinice označene su bojama i simbolima. Tamnijim nijansama iste boje predstavljene su starije stijene istog razdoblja. Kombinacijom slova i brojčanih indeksa/eksponenata simbolima su označene stijene radi lakšeg raspoznavanja na karti. U stratigrafskoj legendi osim boja i simbola ponekad stoji i kratki litološki ili fosilni opis.

Detaljniji opis stratigrafskih simbola nalazi se na slici 1.

Slika 1. Opis brojčanih i slovnih oznaka u stratigrafskim simbolima (Lužar-Oberiter, 2014[1])

Ako su brojčane oznake u simbolu povezane znakom plus (+) znači da su zastupljene obije navedene serije. Npr. znak K1+2 označava da kartirana jedinica u cijelosti obuhvaća gornju i donju Kredu.

Ako su brojčane oznake u simbolu povezane znakom zarez (,) znači da su navedene jedinice djelomično zastupljene. Npr. znak K1,2 označava da se kartirana jedinica sastoji od dijela donje Krede i dijela gornje Kreda, dakle ne obuhvaća gornju i donju kredu u cijelosti.

Brojčane oznake u simbolu povezane oznakom crtice (-) ukazuju kako su obuhvaćene sve jedinice između navedenih katova. Primjerice oznaka K22-5 označava da se kartirana jedinica obuhvaća stijene katova gornje krede od Turona do Kampana, odnosno Turon, Konijak, Santon i Kampan.

 

Boje i simboli koje se koriste u označavanju kronostratigrafskih jedinica preuzete su iz međunarodne uporabe i djelomično prilagođene našim geološkim prilikama. Boje koje se koriste moguće je pronaći na web stranicama Međunarodne Komisije za Stratigrafiju (www.stratigraphy.org).

Korišteni izvori   [ + ]

1. Lužar-Oberiter, B. (2014): Predavanja iz Geološkog Kartiranja I, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…