Šelf

(engl. shelf) Potopljeni dio kontinenta koji je izrazito zaravnjen.
Područje šelfa (od obale do 200m dubine) je važno jer se tamo nakupljaju sedimenti (terigeni/ klastični), ali to je i zona velike bioprodukcije i kao posljedica toga stvaranja biogenih sedimenata (pretežno karbonati, ali i organski ostaci -> nafta). Zauzimaju 5 % Zemljine površine odnosno 8 % površine oceana.

Šelfovi mogu biti uvučeni i u kontinente (šelfna mora). Tamo gdje je granica oceana i kontinenta istovremeno i granica dviju tektonskih ploča – na aktivnom oceanskom rubu, šelf je vrlo uzak ili ga uopće nema (obale Čilea ili Perua). (Naj)veći dio marinskih sedimenata koji čine površinu većeg dijela kopna, taložen je u šelfnom okolišu (tj. na nekadašnjim šelfovima).[1]

Slika 1[2]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Juračić, M., Predavanja iz kolegija Geologija mora, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontinent%C3%A1ln%C3%AD_%C5%A1elf

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…