Seizmogram

(engl. seismogram) zapis vibracija Zemlje na papiru.[1]

Seizmogram se može koristiti za mjerenje jačine potresa. Na njemu možemo razlikovati tri različite vrste valova: P-valovi, S-valovi i površinski valovi. Analizom seizmograma može se puno naučiti o samom potresu, uključujući njegovu lokaciju i veličinu.[2]

seismogram

Slika 1. [3]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Cvetko Tešović, B., Predavanje iz kolegija Fizička Geologija, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
2. Plummer, Ch.C., McGeary, D. & Carlson, D. (2005), Physical Geology, 10th Ed., Mc Graw Hill, Boston., p.389.
3. Brooklyn College, <raspoloživo na: http://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/grocha/plates/platetec19.htm> [pristupljeno 06.04.2016]

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…