Saturirana zona

( engl. saturation zone) ili freatska zona ili zasićena zona je zona ispod vodne plohe ( vodnog lica) u kojoj su sve pore i pukotine u stijenama ispunjene vodom ( 100% stupanj saturacije). Ovu vodu nazivamo podzemna voda ili voda temeljnica. Dakle, gornju granicu podzemne vode čini vodna ploha ili vodno lice kao razinu vode u zdencima ili bunarima.[1]
Voda ispod vodnog lica je pod tlakom većim od atmosferskog koji raste s dubinom za iznos ρv · g · h pri čemu je h dubina, dok je voda iznad vodnog lica u kapilarnoj zoni pod tlakom manjim od atmosferskog.[2]

Raspodjela vode u podzemlju prikazana je na slici 1. i 2.

Slika 1. Raspodjela vode u podzemlju
Slika 1. Zasićena/ saturirana/ freatska zona[3]

 

Slika 2. Raspodjela vode u podzemlju
Slika 2. Raspodjela vode u podzemlju[4]

 

Korišteni izvori   [ + ]

1. Aljinović, D., Tomljenović, B., Predavanje iz kolegija Petrologija s geologijom – površinska i podzemna voda (2. dio), Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
2. Bačani, A., (2006), Hidrogeologija I, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko- geološko- naftni fakultet
3.

Aljinović, D., Tomljenović, B., Predavanje iz kolegija Petrologija s geologijom – površinska i podzemna voda (2. dio), Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

4.

https://www.studyblue.com/notes/note/n/water-beneath-the-surface-ch-6-3/deck/13436902

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…