Rezervoarske i izolatorske stijene

Rezervoarske (kolektorske) stijene su stijene koje mogu sadržavati i odavati CH – “proizvoditi”, to su najčešće pješčenjaci, karbonati ili raspucane stijene različitog litološkog sastava.[1]

Izolatorske (pokrovne) stijene su slabopropusne stijene koje onemogućavaju ili zapravo znatno usporavaju migraciju ugljikovodika zovu se još i pokrovnim stijenama (engl. cap rocks), jer čine krovinsku granicu ležišta ugljikovodika. Najčešće su to šejlovi, evaporiti, karbonati.[2]

Korišteni izvori   [ + ]

1, 2. Kolenković – Močilac, I., Predavanja iz kolegija Geologija fosilnih goriva, Zagreb: Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…