Relativna starost

Relativna geološka starost (engl. relative age) pokazuje je li dani geološki materijal mlađi ili stariji od okolnog materijala na bazi stratigrafskih (principi stratigrafije) i strukturnih odnosa. Tumačenjem položaja neke stijene ili događaja u vremenskom slijedu određivala se njihova relativna starost, tj. odnos prema vremenskom položaju drugih stijena ili događaja. Na temelju relativne starosti konstruirane su prve vremenske ljestvice. Za određivanje starosti kod taložnih stijena prvenstveno se koriste fosili pa se tom metodom dobiva samo njihova relativna starost.[1]

[2]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Pavelić, D., (2014), Opća geologija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
2. Grotzinger, J.P. & Jordan, T.H., (2014), Understanding earth, 7th ed.,New York: W.H. Freeman and Company.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…