Pseudoapsorpcija

PROMATRANJE MINERALA U ORTOSKOPSKIM UVJETIMA BEZ UKLJUČENOG ANALIZATORA

Što promatramo?

  • oblik zrna i kalavost
  • reljef minerala, šagren
  • vlastita boja minerala, pleokroizam
  • pseudoapsorpcija

Kod anizotropnih minerala može se dogoditi da se indeksi loma dviju zraka nastalih dvolomom međusobno dosta razlikuju. Tako za vibracijski smjer jedne zrake reljef može biti nizak, a za smjer druge zrake visok. Tu pojavu nazivamo pseudoapsorpcija[1]

Pseudoapsorpcija se može bolje objasniti na primjeru kalcita. Indeks loma ordinarne zrake u kalcitu iznosi: no=1,6584, dok indeks loma ekstraordinarne zrake iznosi: ne=1,4864. Kod izrade izbruska najčešći su slučajni presjeci indikatrise, koji mogu biti nagnuti pod raznim kutovima u odnosu na optičku os.  U tim je presjecima od dva vala nastala dvolomom uvijek vidljiv ordinarni val s vibracijskim smjerom okomitim na optičku os. Namjesti li se taj vibracijski smjer paralelno s vibacijskim smjerom polarizatora, tada će kroz namješteno zrno prolaziti samo ordinarni val. Zbog visokog indeksa loma ordinarnog vala reljef kalcita će biti oštro izražen. Zakrenemo li zrno iz tog položaja za 90 stupnjeva, tada ćemo vidjeti samo ekstraordinarni val, kojemu se indeksi loma u slučajnim, ne orijentiranim presjecima  više ili manje približavaju indeksu loma kanadskog balzama. Reljef zrna minerala je u tom slučaju mnogo slabije izražen ili ga uopće nema. [2]

                                                                Slika 1. Pseudoapsorpcija kalcita [3]

Pseudoapsorpcija se ne vidi u presjecima okomitim na optičku os. Svjetlost tada ide kroz zrno u smjeru optičke osi (okomito na kružni presjek indikatrise), kada se vidi samo ordinarni val, te je reljef u tom slučaju prilikom zaokretanja mikroskopskog stolića s preparatom stalno jako izražen. [4]

Osim kod kalcita, pseudoapsorpcija se javlja i kod magnezita i dolomita, te sličnih minerala.

Korišteni izvori   [ + ]

1, 3. Tomašić, N., Predavanja iz kolegija Mineralna optika, Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet
2, 4. Barić, Lj. & Tajder, M., (1967), Mikrofiziografija petrogenih minerala, Zagreb: Školska knjiga

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…