Prekambrij

Prekambrij je razdoblje Zemljine prošlosti čije kristalinske, magmatske i metamorfne stijene označavaju naslage starije od kambrija. Korelacija i procjena starosti tih naoko nefosilifernih izmijenjenih i deformiranih prekambrijskih stijena izgledala je nemoguća jer predstavljaju “zapis” ogromnog dijela Zemljine prošlosti, izgrađuju “jezgre” kontinenata i sadrže bogata ležišta željeza i drugih metala. Kanadski znanstvenik William Logan sredinom 19. stoljeća uspijevao je odrediti superpozicijske odnose na prostoru jugoistočne Kanade. Njihovu relativnu starost određivao je na temelju stupnja metamorfizma pa je najstarijim prekambrijskim stijenamUredništvo ne zadržava nikakva autorska niti izdavačka prava na objavljeni materijala smatrao one koje su pretrpjele najizrazitiju metamorfozu. Moderna istraživanja pokazuju da je Logan griješio jer najstarije stijene ne moraju nužno biti metamorfozirane, danas je poznato da je najpouzdanija korelacija prekambrijskih stijena moguća jedino na temelju odredbe njihove radiometrijske starosti i na taj način je jedino moguće odrediti njihovu kronostratigrafsku razdiobu. U svakon slučaju Logan je prekambijske stijene svrstao u dva razdoblja: u starije- arhaik (arheozoik) i u mlađe- proterozoik (algonkij).[1]

Tablica 2. Podjela prekambrija

PREKAMBRIJ EON trajanje u milijunima godina
Proterozoik 2500-541
Arhaik ≈4000-2500
(Hadij ?) 4600-4000

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bucković, D., (2006.), Historijska geologija I, Zagreb, p.31.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…