Pračlankonošci (Trilobiti)

Pračlankonošcima (subphyllum Trilobitomorpha, Cm- P) pripadaju izumrli člankonošci trilobiti (class Trilobita, Cm- P). Trilobiti su imali maksimum razvoja u kambriju (od 140 paleozojskih porodica, u kambriju je živjelo 90) te dijelom u ordoviciju. Većina ih je živjela kratko, oko milijun godina, pa su dobri provodni fosili. Najznačajniji su fosili morskih naslaga donjeg paleozoika. Mogli su biti veličina od 2mm do 75cm (uglavnom 1-10 cm). Smatra se da su trilobiti bili prvi organizmi s očima.[1]

TJELESNA GRAĐA I OPIS SKELETA[2]

Tijelo trilobita je plosnato, ovalno ili produljeno eliptično, a sastavljeno je od segmenata (2-120). Na donjoj, trbušnoj strani svakog segmenta, nalazi se 1 par člankovitih ekstremiteta (nožica). Ekstremiteti su dvogranati: gornji dio je češljast (škrge) i služi za disanje, a donji dio služi za pokretanje. Svi ekstremiteti su jednako građeni i služe isključivo za pokretanje. Po rijetkim otiscima mekog tijela, zna se, da su na glavi imali ticala. Skelet je vanjski, jednodjelni i naziva se oklop. Oklop prekriva gornji leđni dio tijela, gdje su segmenti međusobno srasli ili su jasno odvojeni. Građen je od hitina te je impregniran kalcij-karbonatom ili kalcij fosfatom. Na donjoj trbušnoj strani, skelet se nalazi samo na gornjoj strani glave, gdje se nalaze dvije pločice iznad i ispod usnog otvora : hypostom i metastom. Trbušni dio je mekan i prekriven je tankom kožicom. U slučaju opasnosti savijali su se u kuglicu. Trilobiti su odvojena spola, a izražen je i spolni dimorfizam te se širi oblici iste vrste smatraju ženkama.

ontisopar2
Slika 1. Životni ciklus trilobita[3]

Skelet se poprečno može podijeliti  u tri dijela, te se razlikuju:

  • Glava (cephalon)– segmenti su srasli
  • Oprsje, trup (thorax)– segmenti su jasno odvojeni
  • Zadak (pygidium)– segmenti se ponekad vide dobro, a ponekad su srasli
cepthopyg
Slika 2. Građa skeleta[4]

Skelet se uzdužno može podijeliti  u tri dijela:

  • središnji izbočeni dio
  • 2 bočna, plosnatija dijela

Gdje se na području glave razlikuju: glabella (središnji izbočeni dio) i  genae (obrazi, bočni plosnati dijelovi), a na području trupa i zadka: rachis (središnji izbočeni dio) i pleurae (bočni plosnati dijelovi).

samgoniii_3lobes
Slika 3. Građa tijela[5]

CEPHALON – glava

Glava može biti različito građena, ali uglavnom je polukružna te ponekad sa strane ima 2 bodlje. Središnji izbočeni dio (glabella) može biti različite veličine te često na donjoj strani ima nekoliko brazdi. Na obrazima (genae) se nalaze lične crte- suturae facialis, koje mogu biti različitog oblika. Obično se protežu s unutarnje strane oka, no ima i slijepih primjeraka. Lične suture dijele obraze na 2 dijela: čvrsti dio obraza i slobodni dio obraza te je po njima oklop pucao kod presvlačenja. Smatra se, da su se trilobiti savijali prilikom presvlačenja jer su pronađeni fosilizirani svlakoviexuviae. Kod svlakova lična crta je rascjepljena i nedostaje slobodni dio obraza. Oči su složene od većeg broja leća, te se na fosilnim primjercima može pratiti njihova evolucija, ali ima i slijepih trilobita bez očiju. S donje strane štita glave i na rubovima torakalnih pleura  nalaze se izbočine s otvorom na vrhu – Panderovi kanali. Smatra se da je kroz te kanale ulazila voda za disanje, dok je trilobit bio savijen u kuglicu.

russian_cambrian_trilobite-yacutus-ln-31-5
Slika 4. Građa cephalona[6]
800px-erbenochile_eye-horz
Slika 5. Oko vrste Erbenochile erbenii i slijepi trilobit Agnostus[7] [8]

TORAX – trup

Trup se sastoji od 2 do 29 segmenata koji su podjednaki ili se postupno smanjuju. Njihovi rubovi na pleurama  su zaobljeni ili bodljasti.

PYGIDIUM – zadak

Zadak može biti različite veličine i oblika: trokutast, lepezast, polukružan ili reduciran na jednu bodlju – telzon.

russian_cambrian_trilobite-yacutus-ln-31-4-horz
Slika 6. Građa trupa i zadka[9]
picture2-horz
Slika 7. Svlakovi- exuviae[10]
phacops
Slika 8. Savijanje trilobita u kuglicu[11]

PALEOEKOLOGIJA[12]

Trilobiti su isključivo morski organizmi. Donjepaleozojski trilobiti (Pz1) su naseljavali plitkovodne okoliše, dok su srednje i gornjepaleozojski (Pz2,3) više ograničeni na dublje vode. Većina trilobita je živjela kao epifauna, vagilni bentos, što znači da su se kretali po morskom dnu, a rjeđe su živjeli ukopani, kao infauna (ukopani trilobiti bili su slijepi, ili su imali oči na ticalima). Česti su fosilni nalazi tragova kretanja i ukopavanja trilobita (ihnofosili), npr. Cruziana. Neki su mogli plivati i/ili plutati (oblici s manjim brojem segmenata – agnostidi i oblici s velikim očima). Smatra se, da su se trilobiti hranili organskim česticama iz mulja (muljojedi) ili da su bili predatori. Često se nalaze cijela “groblja” trilobita u sedimentima. Za taksone koji se nalaze u tamnim sedimentima smatra se, da su mogli živjeti u uvjetima smanjene količine kisika.

triloichno
Slika 9. Cruziana (ihnofosil)[13]
picture1
Slika 10. Trilobitni biofacijes kontinentalnog šelfa[14]

TAKSONOMIJA TRILOBITA[15]

Prema nekim autorima trilobiti se dijele na 7 redova, a prema drugima na 2 reda s obzirom na broj segmenata.

  • Ordo: AGNOSTIDA (Cm- O)– mali broj segmenata
  • Ordo: POLYMERIDA (Cm- P)– veliki broj segmenata
triloclass2009
Slika 11. Taksonomija trilobita[16]

 

 

Korišteni izvori   [ + ]

1, 2, 15. Pezelj, Đ., Predavanja iz kolegija Paleontologija beskralješnjaka, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
3. http://www.trilobites.info/ontogeny.htm
4, 5. https://commons.wikimedia.org/wiki/Trilobite_anatomy
6, 9. http://www.paleoart.com/static/russian_cambrian_trilobites/Russian_cambrian_trilobite-Yacutus-1.htm
7. http://www.geocities.ws/mrbbug1/site06/page2.html
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Trilobite#/media/File:Erbenochile_eye.JPG
10. http://www.prehistoriclife.xyz/trilobites-4/plate.html
11. http://www.fossilguy.com/gallery/invert/arthropod/trilobite/phacops/
12. Pezelj, Đ., Predavanja iz kolegija Paleontologija beskralješnjaka, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
13. http://www.trilobites.info/trace.htm
14. http://www.trilobites.info/trilopaleogeo.htm
16. http://www.trilobites.info/triloclass.htm

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…