Poroznost

(engl. porosity) Poroznost je postotak šupljina u ukupnom volumenu tla ili stijenske mase. Poroznost prema načinu postanka može biti primarna i sekundarna.
Primarna poroznost nastala je u stijeni tijekom njezina postanka. To je međuzrnski ili intergranularni tip poroznosti kojeg imaju tla (koherentna i nekoherentna) te klastične sedimentne stijene.
Sekundarna poroznost je posljedica deformacija stijena tijekom dijageneze ili uslijed djelovanja tektonskih pokreta. To je pukotinski tip poroznosti kojeg imaju metamorfne i magmatske stijene kao i većina kemijskih i biogenih sedimentnih stijena.
Također postoji krški ili disolucijski tip poroznosti kada su pukotine proširene uslijed okrštavanja, a javlja se u lako topivim karbonatnim i evaporitnim stijenama.[1]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Benac, Č., (2015), Rječnik pojmova u općoj i primijenjenoj geologiji, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…