Plimna ravnica

Plimna ravnica (engl. Tidal flat ili mud flat) obuhvaća okoliše koji su pod redovitim utjecajem plime i oseke (intertajdal)[1]. Takve okoliše karakteriziraju sitnozrnati sedimenti sa velikim udjelom muljne komponente, a nalaze se obično uz estuarije i druge niskoenergetske marinske okoliše (slika 1). Plimne ravnice čine samo 7 % svjetskih šelfnih područja, no izrazito su važni okoliši jer imaju ulogu reciklacije organskih tvari i nutrijenata koji dospijevaju sa kopna i drugih marinskih izvora[2]. Također okoliši plimnih ravnica su područja velike primarne produkcije. Plimne ravnice mogu biti izrazito velikih površina, pa tako plimna ravnica (intertajdalna zona) Waddenovo more (Nizozemska) ima ukupnu površinu od 10 000 km2[3]

Slika 1. Satelitska snimka plimne ravnice (Bahamsko otočje)[4]

Sedimentološki i paleontološki indikatori nekadašnjih okoliša plimnih ravnica najčešće su desikacijske pukotine, valni riplovi, mikrofosilna zajednica, a vrlo često i ihnofosili beskralježnjaka i velikih kralježnjaka (dinosauri).

 

Korišteni izvori   [ + ]

1. Dyer, K .R., Christe, M.C. and Wright, E. W. (2000). The classification of mudflats. Cont. Shelf Res. 20: 1061-1078
2. Stutz, M. L. and Pilkey, O. H. (2002). Global distribution and morphology of deltaic barrier island systems. J. Coast. Res. 36: 694-707
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Wadden_Sea, pristupljeno 15.3.2017
4. https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=48159, pristupljeno 15.3.2017

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…