Perkolacija

(engl. precolation) je kretanje površinske vode uslijed vlastite težine kroz tlo ili stijensku masu. [1]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Benac, Č., (2015), Rječnik pojmova u općoj i primijenjenoj geologiji, Građevinski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…