Orogeneza

Orogeneza (engl. orogenesis) – naziv za snažne tektonske pokrete u litosferi, čija je posljedica deformacija stijena uslijed boranja, rasjedanja i stvaranja navlaka. Krajnja posljedica orogeneze je nastanak novog gorskog lanca ili orogenetskog pojasa. [1]

[2]

Orogeneza uključuje tektonsko izdizanje planinskih lanaca i destrukciju kore pa se i današnje zone konvergencije tektonskih ploča prepoznaju po litološki kompleksnim masivima dugim više tisuća kilometara. Najveći dio kontinentske kore  pripada deformiranim stijenama, bez obzira nalaze li se na površini ili su prekrivene nedeformiranim taložnim stijenama. One su proizvod orogeneze, izgradnje planinskih lanaca procesima boranja, rasjedanja, magmatizma i metamorfizma na rubu kontinenata kroz desetke milijuna godina. U unutarnjim dijelovima kontinenata, ispod nedeformiranih taložnih stijena ili na površini kao stabilni planinski masivi, dobrim dijelom erodirani, nalaze se kompleksi najstarijih orogeneza, dok se na njihovom rubu pružaju najmlađi dijelovi, mnogi i danas tektonski aktivni. [3]

[4]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Benac, Č.,(2013), Rječnik pojmova u primijenjenoj geologiji i geološkom inženjerstvu, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci.
2, 4. Marshak, S., (2013), Essentials of Geology, 4th ed., New York: W. W. Norton & Company.
3. Pavelić, D., (2014), Opća geologija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…