Oceanski hrptovi

Područja razmicanja dviju tektonskih ploča i mjesto nastajanja nove oceanske kore. Najčešća stijena koju nalazimo na oceanskim hrptovima je bazalt. Ukupna dužina oceanskih hrptova je oko 60.000 km. Na presjeku kroz središnji atlantski hrbat zamjećuje se da je vrlo neravan, da ima središnju pukotinu te da se morskog dno produbljuje prema abisalnoj ravnici.

Istraživanja u području oceanskih hrptova su pokazala da je dubina morskoga dna ovisna o njegovoj starosti, tj. da je prosječna dubina mora oko središta grebena (današnji nastanak) svega oko 2-3 km (2,6 km), dok je prosječna dubina mora na oceanskoj kori staroj oko 60 milijuna godina oko 5 km.[1]

Slika 1[2]

 

 

Korišteni izvori   [ + ]

1, 2. Juračić, M., Predavanja iz kolegija Geologija mora, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…