Nekonformitet

(engl. unconformity) Nekonformitet ili diskordancija je površina erozije ili netaloženja između dva stijenska tijela koja predstavlja izraženi hijatus ili prazninu u stratigrafskom slijedu.[1] Strukturni uzajamni odnos između slojeva stijena u kontaktu koji je karakteriziran nepostojanjem kontinuiteta sedimentacije i odgovara periodu prekida sedimentacije, trošenja (raspadanja, weathering) ili, osobito, erozije – prije sedimentacije mlađih slojeva. Diskordancija je često (ali ne uvijek) označena nepostojanjem paralelnosti između slojeva.[2]

Važnost kutnog nekonformiteta u geološkoj interpretaciji terena je pokazao James Hutton na primjeru u Jedburghu (Škotska, 1787.) i Siccar Point (Škotska, 1788.).[3]

Slika 1. Kutni nekonformitet u Siccar Pointu[4]

Razlikujemo nekoliko vrsta nekonformiteta:[5]

  1. Diskonformitet: nekonformitet između paralelnih slojeva sedimentnih stijena koji predstavlja period erozije ili netaloženja;
  2. Parakonformitet (pseudokonformitet): vrsta nekonformiteta gdje su slojevi iznad i ispod paralelni, tj. gdje ne postoje vidljivi znakovi erozije (izgleda kao uobičajena slojna ploha) unatoč postojanju stratigrafske praznine;
  3. Nekonformitet: nekonformitet gdje su sedimentne stijene taložene preko erodiranih starijih metamorfnih ili magmatskih stijena;
  4. Kutna diskordancija (kutni nekonformitet): nekonformitet gdje su slojevi sedimentnih stijena istaloženi iznad nagnutih i erodiranih setova slojeva tj. nalaze se pod određenim kutem, često usljed prethodnog dijelovanja tektonike na starije naslage.
Slika 2.
Slika 2. Vrste nekonformiteta[6]

Naziv osnovne nekonformitetima omeđene jedinice je synthem.[7]

Korišteni izvori   [ + ]

1, 5, 7. Lužar-Oberiter, B., Predavanja iz kolegija Geološko kartiranje 1, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
2. Perić, M., (2007), Englesko-hrvatski enciklopedijski rječnik istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Zagreb: INA Industrija nafte d.d. Sektor korporativnih komunikacija, p. 924-925
3, 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Unconformity
4. http://www.geologicnow.com/images/chapter25/siccarpoint.jpg

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…