Mohorovičićev diskontinuitet

Mohorovičićev diskontinuitet (engl. Mohorovicic (Moho) discontinuity) je seizmički diskontinuitet koji se nalazi u svijetu na različitim dubinama, no općenito, ispod oceanskog dna leži na dubini od 5 do 9 km, a ispod kontinenta između 25 i 60 km, što je posljedica različite debljine i položaja kore kao i termalnih aktivnosti u plaštu.[1]

Dana 8. listopada 1909. godine dogodio se potres s epicentrom na području Pokuplja. Analizirajući podatke seizmičkih valova Andrija Mohorovičić je zaključio kako u unutrašnjosti Zemlje postoje diskontinuiteti, odnosno nagli prijelazi iz jedne tvari u drugu. Time je znatno pridonio otkrivanju lupinaste građe Zemlje[2].

Detaljnije to je granica između kore i plašta, odnosno granična zona između kore i litosfere nazvana Mohorovičićev diskontinuitet (skraćeno Moho). Dijeli koru sastavljenu od silikata niske gustoće, koji su bogati aluminijem i kalijem, od plašta sastavljenog od silikata visoke gustoće, koji sadrži više magnezija i željeza. Kao granica kore i plašta, Moho je globalna značajka. Otkriveno je da je bitno plići ispod oceana nego li ispod kontinenta. Ukupno gledajući prostire se na na dubini od 5 do 45 km. Stijene plašta postaju gušće i sastavom drugačije od stijena kore, te prenose P valove puno brže. Moho je primjer granice između dva sloja stijena koje imaju različit sastav i gustoću, ali slične fizičke karakteristike.[3]Brzina P valova isprekidano se povećava na 8 km/s na Mohorovičićevom diskontinuitetu. Brzina ukazuje da je plašt ispod Moho sloja primarno izgrađen od peridotita veće gustoće.[4]

 

[5]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Pavelić, D., (2014), Opća geologija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
2. Benac, Č.,(2013), Rječnik pojmova u primijenjenoj geologiji i geološkom inženjerstvu, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci.
3. Murck, B.W. & Skinner, B.J., (2012), Visualizing Geology, 3rd ed., New York: John Wiley & Sons.
4, 5. Grotzinger, J.P. & Jordan, T.H., (2014), Understanding earth, 7th ed.,New York: W.H. Freeman and Company.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…