Miloniti srednjeg stupnja

(eng. Medium-Grade Mylonites)

Temperaturni raspon za formiranje milonita srednjeg stupnja je između 500 i 600 °C. U ovoj grupi milonita kvarc je obično potpuno rekristaliziran, a veličina zrna je veća od 50 µm. Porfiroklasti feldspata mogu pokazivati undulozno potamnjenje i počinju se ponašati plastično. Jaki kontrasti između protomilonita, milonita i ultramilonita su rijetki dok je postupan prijelaz prema nemilonitnim stijenama čest. Asimetrične strukture koje se koriste u određivanju smjera smicanja nisu izražene (najbolje su vidljivi u milonitima niskog stupnja).

Slika 1. Milonit nastao milonitizacijom tinjcima bogatim granitom. Porfiroklasti feldspata su okruženi biotitima i matriksom bogatim kvarcom. Širina vidnog polja je 12 mm. S uključenim analizatorom. [1]
Slika 2. Milonit s muskovitima (mineral fish), granatima i staurolitima. Matriks je većinom sastavljen od kvarca, biotita i muskovita. Širina vidnog polja je 16 mm. S uključenim analizatorom.[2]

Korišteni izvori   [ + ]

1, 2. Trouw, R. A., Passchier, C. W., & Wiersma, D. J. (2010). Altas of Mylonites – and related microstructures. Springer, Berlin, 322 str.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…