Miloniti niskog stupnja

(eng. Low-Grade Mylonites)

Miloniti niskog stupnja nastaju u temperaturnom rasponu od 250 do 500 °C. Između kataklazita i milonita niskog stupnja postoji postepen prijelaz što je vidljivo u ponašanju pojedinih minerala. Feldspati se pri ovakvim temperaturnim uvjetima ponašaju krto dok kvarc pokazuje plastične deformacije i undulozno potamnjenje. Glavna razlika između milonita niskog stupnja i srednjeg stupnja veličina je rekristaliziranog kvarca koja je kod milonita niskog stupnja manja od 50 µm.

Karakteristike milonita niskog stupnja:

  • Biotit je uglavnom reduciran do veoma malih zrna unutar matriksa dok muskovit može formirati porfioklaste „mineral fish“ oblika pogotovo dok je okružen mineralima kvarca.
  • Često je prisutan oštar prijelaz između protomilonita, milonita i ultramilonita.
  • Asimetrijske strukture, koje se mogu koristiti kao pokazatelji smicanja, najbolje su razvijene kod milonita niskog stupnja.[1]
Slika 1. Milonit niskog stupnja nastao milonitizacijom granita. Porfiroklasti su feldspati. Širina vidnog polja je 30 mm. Bez analizatora.[2]
Slika 2. Kao slika 1. Širina vidnog polja je 30 mm. S uključenim analizatorom.[3]

Korišteni izvori   [ + ]

1, 2, 3. Trouw, R. A., Passchier, C. W., & Wiersma, D. J. (2010). Altas of Mylonites – and related microstructures. Springer, Berlin, 322 str.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…