Metamorfni fluidi

(engl. metamorphic fluids) Fluidi su vrlo važni u metamorfnim procesima iz nekoliko razloga:

 • Fazna ravnoteža metamorfnih stijena (mineralogija i kemizam) ovisi u prvom redu o parcijalnom tlaku fluidnih vrsta
 • Fluidi koji se kreću kroz stijene mogu transportirati toplinu
 • Fluidi mogu biti posrednici u transferu masa i mogu promijeniti ukupni sastav i izotopni sastav stijena
 • Fluidni transport je odgovoran za orudnjenja
 • Fluidi zarobljeni u fluidnim inkluzijama mogu pružiti informaciju o uvjetima tlaka i temperature tijekom metamorfoze
Utjecaj temperature na specijaciju fluida u sustavu H-C-O-S u sustavu s grafitom pri tlaku od 2 kBara
Utjecaj temperature na specijaciju fluida u sustavu H-C-O-S u sustavu s grafitom pri tlaku od 2 kBara

Sastavi fluida u kori i plaštu mogu se odrediti na tri različita načina:

 1. Direktna analiza voda iz geotermalnih područja
 2. Analiza fluidnih inkluzija prisutnih u petrogenim mineralima kore i plašta
 3. Istraživanje metamorfnih zajednica koje o njima ovise

Glavne vrste fluida:

 • H2OCO2CH4 H2S

Fluidi u gornjoj kori tipično su bogati s H2O, izuzev u karbonatnim stijenama, gdje dominira CO2. Granuliti srednje i donje kore sadrže u fluidnim inkluzijama pretežno CO2 i u manjoj mjeri CO i CH4. Najzastupljeniji volatil u fluidnim inkluzijama ksenolita plašta je CO2, iako neke inkluzije iz istih uzoraka mogu biti pretežito sastavljene od H2O.

Magmatski plinovi u bazaltnim toleitskim lavama imaju veće H2O/CO2 omjere od onih iz alkalnih lava koje su mogle nastati taljenjem na dubljim razinama.

 • Rayleighovi modeli destilacije: opisuju interakcije fluida i stijene kod kojih se sav fluid nastao interno reakcijama dehidracije ili dekarbonacije
 • Infiltracija: proces kod kojeg mineral reagira s fluidom vanjskog postanka koji cirkulira stijenom[1]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Prohić, E., (1998), Geokemija, Zagreb: TARGA.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…