Mesogastropoda (O- rec.)

Mesogastropodi većinom imaju pektinibranhne škrge koje su složeniji i učinkovitiji sustav od aspidobranhnih škrga. Ovaj tip škrga također omogućuje slobodan protok vode kroz plaštanu šupljinu. Recentni mesogastropodi klasificirani su prema strukturi radule.[1]

Značajniji fosilni i recentni mesogastropodi[2]:

Nerinea (J- K) je izumrli visokotornjasti puž s debelim stijenkama. U presjeku se vide karakteristična odebljanja stijenke i unutarnji kanali. Površina je ukrašena krupnim čvorovima. Fosili ovog puža poznati su s različitih lokaliteta u Europi, Africi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Kini i Novog Zelanda.
Nerinea1-tile
Slika 1. Nerinea
Vermetus (Crvaš; C- rec.) je puž čiji su početni zavoji tornjasti, a kasnije se namata u nepravilno klupko. Konvergentan je s crvom Serpula koji je pričvršćen za podlogu.
Vermetus page
Slika 2. Vermetus
Capulus (Mađarski klobuk; T-rec.) je puž kapičaste kućice koja je šiljasta na vrhu. Priljubljuje se na glatku podlogu najčešće na dubini od 20 do 50 m.
Capulus1
Slika 3. Capulus
Cypraea (Kaurija ili zupka; J- rec.) je puž s jajolikom kućicom i nazubljenim pukotinastim ušćem. A vanjske strane kućice, vidi se samo zadnji zavoj. U Hrvatskoj su nađene u miocenskim sedimentima Paratethysa.
Cypraea1-horz
Slika 4. Cypraea
Natica (Polynices; K- rec.) je puž kuglaste kućice, čiji zadnji zavoj prekriva ostale. Imaju izraženu unutarnju usnu, a pupak je prekriven raznim vapnenačkim tvorevinama. Također imaju operkulum koji je spiralan. Prema ishrani je mesojed. U Hrvatskoj su nađeni u kredi, eocenu i miocenu.
Natica1-horz
Slika 5. Natica
Strombus (K- rec.) je veliki, masivni puž ukrašen čvorićima. Vanjska usna je krilato proširena te može poskakivati po dnu mišićavim stopalom.
Strombus3
Slika 6. Strombus
Turritella (Tornjić; T- rec.) je puž, čija se kućica sastoji od puno zavoja sa spiralnim rebrima i okruglim ušćem. Živi najčešće na dubini od 30 do 60 m. U Hrvatskoj je česta u eocenskim i miocenskim sedimentima.
Turritella1
Slika 7. Turritella
Cerithium (Vretenjača; P- rec.) je puž s visoko tornjastom kućicom koja je pojačana čvorićima u nizu. Ušće je okruglo s malim sifom. Većinom je marinski, ali neke vrste su se prilagodile i oslađenoj vodi. Pronađen je u sjevernoj Hrvatskoj u miocenskim sedimentima, pa i u ugljenima.
Cerithium1
Slika 8. Cerithium
Melanopsis (Lyrcaea; K- rec.) je slatkovodni puž koji živi u stajačicama i tekućicama, ovisno o tome ima li glatke ili rebraste kućice. Čest je u miocenu, gdje gradi “lircejske horizonte”.
Melanopsis1-vert
Slika 9. Melanopsis
Viviparus (Paludina, Živorodni ogrc; Pl- rec.) je puž koji živi u barama i jezerima s vodenim biljem. Hrani se algama, organskim detritusom i planktonom. U pliocenu gradi “Paludinske naslage”. Čini razvojni niz od glatkih prema sve
ukrašenijim oblicima.
Viviparus1
Slika 10. Viviparus

Korišteni izvori   [ + ]

1. Clarkson, E. N. K., (1998).  Invertebrate paleontology and evolution, 4th ed., London: Blackwell Science
2. Pezelj, Đ., Predavanja iz kolegija Paleontologija beskralješnjaka, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…