Magmatska diferencijacija

(engl. magma diferentiation) Označava procese koji dovode do promjene primarne magme dok se nalazila u rastaljenom stanju no bez prisustva ikakvih kristala u direktnom procesu, što se razlikuje od frakcijske kristalizacije. Postoje dva mehanizma:[1]

  1. Termodifuzija
  2. Likvacija

TERMODIFUZIJA

  • Proces uvjetovan promjenom temperaturnog gradijenta
  • Magma se na rubnim dijelovima tijela hladi brže nego u središtu, čime se stvaraju strujanja unutar tijela, a time dolazi do promjene njenog sastava, iako zanemarivog
  • Rubna kristalizacija: zbog bržeg hlađenja na rubovima tijela formiraju se kristalizacijski centri koji u sebe privlače kemijske elemente iz magme, time mogu nastati promjene u sastavu jer se u prvim fazama izdvajaju minerali s višim talištima, čime će rub magmatskog tijela biti bazičniji[2]

LIKVACIJA

  • Označava diferencijaciju izvorne magme na dvije ili više komponenata zbog nemiješanja, uzrokovana padom temperature
  • Nemiješanje taljevina postoji između silikatne i sulfidne faze čime se mogu objasniti postanci nekih većih sulfidnih tijela smještenih unutar mafitskih intruzivnih masiva[3]

Korišteni izvori   [ + ]

1, 2, 3. Pamić J., Ristić P., (1981) Petrografija i petrologija magmatskih stijena, Sarajevo: Svjetlost

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…