Magma

(engl. magma) je prirodna silikatna taljevina  obogaćena otopljenim plinovima i vodenom parom, a nalazi se unutar litosfere pod visokim tlakom i temperaturom (700 do 1300°C), također može biti i karbonatna i sulfidna. U magmi se pojedine komponente nalaze u čvrstom, tekućem i plinovitom stanju. Količinski odnos između pojedinih komponenti najviše ovisi o tlaku i temperaturi. Magma je izvor svih magmatskih stijena, a može biti vrlo različitih kemijskih sastava i fizičkih osobina. S obzirom da je nemoguće promatrati kristalizaciju magme na velikim dubinama, u razjašnjenju složenih procesa kristalizacije pomaže eksperimentalna petrologija.[1][2]

Pretpostavke kristalizacije magmatske taljevine:

 • Hlađenjem, taljevina kristalizira u rasponu temperatura (i tlakova)
 • Nekoliko minerala kristalizira u određenom temperaturnom rasponu  i broj minerala raste s
  padom temperature
 • Nastanak pojedinih minerala se preklapa
 • Minerali mješanci mjenjaju svoj sastav tijekom procesa hlađenja
 • Sastav taljevine je također podložan promjeni tijekom kristalizacije
 • Kristalizacija minerala ovisi o temperaturi i količini taljevine
 • Tlak može utjecati na slijed minerala koji se formiraju
 • Vrsta i pristisak fluida može također utjecati na minerale i
  kristalizaciju

Evolucija i diferencijacija magme:

 • Kristalizacijska diferencijacija
 • Magmatska diferencijacija
 • Asimilacija
 • Djelovanje volatila

Postanak magme i kristalizacija:

 • Taljenje stijena: djelomično i potpuno
 • Jednokomponenti dijagrami
 • Dvokomponentni dijagrami
 • Trokomponentni dijagrami

Smještavanje magmi:

 • Područja kontinentalnih štitova
 • Orogena područja
 • Oceanska područja

Magmatske formacije:

 • Spilit – keratofirska formacija
 • Gabro – peridotitska formacija
 • Granitsko -granodioridska formacija
 • Riolitsko – andezitska formacija[3]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Balen, D., Predavanja iz kolegija Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
2, 3. Pamić J., Ristić P., (1981) Petrografija i petrologija magmatskih stijena, Sarajevo: Svjetlost

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…