Limnigraf

(engl. limnigraph) je automatski registrator visine vodostaja koji kontinuirano bilježi promjene visine vodostaja tijekom dana. [1]

Slika 1. Limnigraf
Slika 1. Limnigraf – 1. bubanj, 2. zapis, 3. satni mehanizam, 4. pisaljka, 5. nazubljena šipka, 6. kolo sa zupčanikom, 7. žica, 8. plovak, 9. uteg, 10. vertikalni kanal, 11. razina vode, 12. spojna cijev maloga presjeka[2]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bačani, A., (2006), Hidrogeologija I, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko- geološko- naftni fakultet
2. http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=36587

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…