Ledenjak

(engl. glacier) Masa leda nastala akumulacijom, zbijanjem i prekristalizacijom snijega.[1] Ledenjaci nose puno materijala do šelfa, ali ledene sante mogu materijal različitih veličina (i blokove) nositi puno dalje. Danas se na oko 20% morskog dna talože ledom transportirani sedimenti. U pleistocenu su trošenje ledom i prijenos ledenjacima i santama bili znatno važniji, no danas ili pak u starijoj geološkoj prošlosti.[2]

Slika 1[3]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Benac, Č., (2013), Riječnik pojmova u primijenjenoj geologiji i geološkom inženjerstvu, Rijeka: Sveučilište u Rijeci
2. Juračić, M., Predavanja iz kolegija Geologija mora, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
3. http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-08/22/amazon-glacier/viewgallery/289936

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…