Krška polja

Krška polja su najveće i najznačajnije morfološke forme u kršu (sl. 1.). To su velike depresije dužine više desetaka kilometara. Duža os im se pruža paralelno pružanju glavnih tektonskih jedinica, dakle u dinarskom kršu je to SZ- JI. Dno im je najčešće prekriveno mlađim neogenskim i kvartarnim sedimentima. Kroz većinu krških polja protječu stalni ili povremeni vodotoci, koji na jednoj strani polja izviru, a na drugoj poniru. Krška polja su gotovo redovito djelomično ili potpuno plavljena u vlažnom periodu godine, od listopada do travnja, a ljeti pate od nedostatka vode.[1]

Slika 1. Gacko polje
Slika 1. Gacko polje[2]

 

 

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bačani, A., (2006), Hidrogeologija I, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko – geološko – naftni fakultet
2. https://hr.wikipedia.org/wiki/Gacko_polje#/media/File:Gacko_polje_2007.jpg

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…