Kristalni sustavi

(engl. crystal systems) Kristalni sustav je koordinatni sustav definiran svojom jediničnom ćelijom ili prostornim vektorima koji su paralelni kristalografskim osima. Ovisno o literaturi nailazimo na šest ili sedam kristalnih sustava koji su redom: kubični,  tetragonski, heksagonski (trigonski), rompski, monoklinski, triklinski. Heksagonski i trigonski kristalni sustav se razlikuju jer imaju različite rešetke, ali u smislu jednostavnosti trigonski sustav možemo opisati pomoću karakteristika heksagonskog sustava. [1]

Tablica ispod teksta prezentira sve sustave, a druga kolumna tablice nam govori o odnosu stranica i kuteva koje su određene svojom jediničnom ćelijom tj. kutevima koje zatvaraju stranice jedinične ćelije.

SUSTAV KARAKTERISTIKE
KUBIČNI a1=a2=a3, α123=90°
TETRAGONSKI a1=a2≠c, α12=γ=90°
HEKSAGONSKI (TRIGONSKI) a1=a2=a3≠c; α123=120° γ=90°
ROMPSKI  a≠b≠c, α=β=γ=90°
MONOKLINSKI  a≠b≠c; α=γ=90°, β≠(>)90°
TRIKLINSKI  a≠b≠c; α≠β≠γ≠90°
slika 1. Izgled jedinične ćelije i raspored kristalografskih osi unutar određenog sustava. [2]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Tibljaš, D., 2006-2007., Opća mineralogija i Mineralogija I radna verzija 2006/07 I dio, Geološki odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta
2. Academic.emporia.edu. (2017). Minerals – GO 324A Rocks and Minerals at Emporia State University – Minerals. [online] Available at: http://academic.emporia.edu/abersusa/go324/mineral.htm [Accessed 24 Oct. 2017].

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…