Kompatibilni elementi

(engl. compatible elements) Kemijski elementi u tragovima koji s lakoćom ulaze iz tekuće faze (taljevine) u čvrstu fazu (kristali) za vrijeme frakcijske kristalizacije, a tijekom parcijalnog taljenja prvenstveno zaostaju u čvrstoj fazi. To su oni elementi koji imaju takve ionske radijuse i/ili ionske naboje koji dozvoljavaju njihovim ionima da se lako zamjenjuju i uključuju u glavne minerale plašta, i time se uklanjaju iz magmatske taljevine.[1][2]

Kompatibilni elementi:

  • MRFE grupa: Naboj (z) i ionski radijus (r) ovih elemenata slični su  zastupljenijim elementima, pa lako ulaze u kristalnu strukturu, npr. Ni lako ulazi u olivine, a Cr u piroksene
Kompatibilnost elemenata
Kompatibilnost elemenata[3]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Medunić, G., Predavanja iz kolegija Geokemija, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
2. Prohić, E., (1998), Geokemija, Zagreb: TARGA.
3. http://earthscience.stackexchange.com/questions/2950/what-are-the-high-field-strength-and-large-ion-lithophile-hfs-or-hfse-lil-or

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…