Kataklaziti

(eng. Cataclasites) su kohezivne krto lomljene stijene nastale u rasjednoj zoni. Sastoje se od uglatih fragmenata unutar matriksa kojeg čine kvarc, minerali Fe-oksida, kalcit, klorit i/ili drugi minerali koji precipitiraju iz fluida. Kataklaziti nastaju u uvjetima niskih temperatura i tlaka gdje stijene podliježu elastičnoj deformaciji nakon koje dolazi do krtog loma (brittle deformation). Takvi uvjeti odgovaraju do 10 km dubine unutar kore s litostatskim tlakom do 3 kbar i temperaturom do 300 °C.[1] [2]

Slika1. Kataklazit s uglatim uglavnom fragmentima kvarca unutar matriksa od Fe-oksida.[3]

Korišteni izvori   [ + ]

1, 3. Trouw, R. A., Passchier, C. W., & Wiersma, D. J. (2010). Altas of Mylonites – and related microstructures. Springer, Berlin, 322 str.
2. Tomljenović, B., Predavanja iz kolegija Strukturna geologija i tektonika, Zagreb

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…