Kasiterit

MINERALNI RAZRED: oksidi
MINERALNI TIP: oksidi tipa AO2
FORMULA: SnO2
KRISTALNI SUSTAV (RAZRED): tetragonski (4/m 2/m 2/m)
STRUKTURA: struktura tipa rutila
HABITUS: kristali su kratko prizmatski, a rijetko i igličasti, izduženi smjerom kristalografske osi c

razvijene plohe dipiramide {111}, po {011} je vrlo često srastanje, kao kontaktno ili prodorno, ponekad polisintetski i zvjezdasti sraslaci

sitno do krupno zrnat, bubrežast, radijalno zrakast agregat

BOJA: siv, žućkast, zelenkast, crven, a najčešće smeđ do smeđecrn

crt je bijel, siv, smeđ

OPTIČKE KONSTANTE: anizotropan jednoosan pozitivan mineral

no = 2.006, ne = 2.097

SJAJ: dijamantan do metaličan, staklast, voštan na lomu
TVRDOĆA: 6 – 7
KALAVOST: po {100} nesavršena, po {110} nejasna i lučenje po {111} ili {011}
LOM: poljuškoljkast do neravan
KEMIZAM I IZMJENE: sadrži znatne izomoforne zamjene kositra s: Ta, W, Zr, Nb, In, Ti, Si, Fe, Al, Mn

može prorasti s magnetitom (Fe3O4)

pronađene su pseudomorfoze kasiterita po ortoklasu (KAlSi3O8), hematitu (Fe2O3) i još nekim mineralima iza kojih su zaostali samo oblici

NAČIN POJAVLJIVANJA I PARAGENEZA: kasiterit je najčešći mineral kositra i njegova je glavna ruda

javlja se uglavnom u srednje do visoko temperiranim hidrotermama, grajzenima i metasomatskim ležištima

može se pronaći u granitskim pegmatitima, kontaktolitima i u nanosima

dolazi uz volframit [1]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Fe,Mn)WO4), turmalin, topaz (Al2SiO4(F,OH)2), kremen (SiO2), fluorit (CaF2), tinjce, pirit (FeS2), galenit (PbS), sfalerit (ZnS) ((Bermanec V. (1999.), Sistematska mineralogija – mineralogija nesilikata, Zagreb: Targa, pp. 109-110

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…