Karbonizacija

Karbonizacija je proces očuvanja organizama sa mekim tkivom, te lišća i dijelova biljaka. Pri ovom procesu dolazi do alteracije proteina i celuloze u tkivu organizama i biljaka uslijed bakterijske degradacije, kemijskih reakcija, te utjecaja tlaka i topline. Kao finalni produkt nastaju tanki karbonizacijski tragovi (filmovi). Preostali organski materijal odstranjuje se u obliku plinova CO2, CH4 , H2S, i H2O (para). Ugljen nastaje na sličan način ali na puno većoj skali. Paleontolozi najčešće pronalaze karbonizacijske tragove biljaka (listovi, dijelovi stabljika itd., slika 1) iz karbonskog perioda (340-280 milijuna godina) tijekom kojeg su kontinentima dominirale nepregledne prašume golemih papratnjača, crvotočina, preslica i mnogih drugih biljaka[1].

Slika 1. Trag biljke nastao karbonizacijom[2]

 

Korišteni izvori   [ + ]

1. MacFall R. P. & Wollin J. C. (1972), FOSSILS FOR AMATEURS- A Guide to Collecting and Preparing Invertebrate Fossils, Litton Educational Publishing, str.25
2. geologyfortoday.com (2016), Preservation of Fossils.<Raspoloživo na: http://www.geologyfortoday.com/preservation-of-fossils.html>.Pristupljeno 9.1.2018

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…