Kalcitna kompenzacijska dubina (CCD)

Kalcitna kompenzacijska dubina (engl. calcite compensation depth – CCD) je dubina ispod koje nema karbonatnih sedimenata, a iznad koje su sedimenti bogati s karbonatima. To je granica na kojoj je prinos odnosno donos karbonata uravnotežen s otapanjem karbonata, pa nema akumulacije karbonata.

U oceanima je danas CCD na oko 4,5 km. Postoje razlike između Pacifika 4,2 – 4,5 km i Atlantika >5 km.
U Pacifiku je estuarijski tip cirkulacije voda, ima više otopljenog CO2 u dubokomorskoj vodi, pa je otapanje karbonatnih ljuštura brže.
U Atlantiku je antiestuarijski tip cirkulacije vode, ima više kisika, a manje COu dubokomorskoj vodi, pa je otapanje karbonata manje odnosno sporije nego u Pacifiku.

Na CCD utječe: produkcija karbonata (karbonatnih ljušturica) i brzina otapanja koja raste s koncentracijom CO2 koji se bolje otapa u hladnoj vodi, te s porastom tlaka.[1]

 

Slika 1[2]

 

Korišteni izvori   [ + ]

1. Juračić, M., Predavanja iz kolegija Geologija mora, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
2. http://www.gly.uga.edu/railsback/Fundamentals/OceanSolutes18IIIa.jpg

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…