Izopahe

(engl. isopach) Linija na karti povučena kroz točke jednake stvarne debljine neke stratigrafske jedinice ili grupe stratigrafskih jedinica, odnosno geoloških sedimenata. Na osnovu izopaha moguće je konstruirati kartu izopaha koja prikazuje distribuciju debljina stratigrafske jedinice ili grupe stratigrafskih jedinica u granicama nekog geografskog područja. Izopahe se nanose okomito na slojevitost ili plohu (površinu) kontakta. Obično se razlikuju dva tipa karata izopaha: karta izolinija ukupnih (ili bruto) debljina (gross isopach map) i karta izolinija efektivnih (ili neto) debljina (net isopach map). Karte izopaha služe za izračunavanje rezervi ugljikovodika (nafte, plina) u ležištu volumetrijskom metodom.[1]

karta_izopaha
Slika 1. Karta izopaha[2]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Perić, M., (2007), Englesko-hrvatski enciklopedijski rječnik istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Zagreb: INA Industrija nafte d.d. Sektor korporativnih komunikacija, p. 442
2. http://tle.geoscienceworld.org/content/29/4/392/F5.large.jpg

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…