Izohijete

(engl. isohyet) su linije koje spajaju sve točke u prostoru s istom visinom oborina.
Način konstrukcije ovih linija i karata odnosi se na interpolaciju linija izabranih vrijednosti između kišomjernih stanica s utvrđenom vrijednosti oborina.

Metoda izohijeta

Kod ove metode određivanja srednje količine oborina na slivu određuje se površina između dviju susjednih izohijeta (ΔFi (km2)) koja se pomnoži s aritmetičkom sredinom vrijednosti tih omeđujućih izohijeta (Pi (mm)) . Suma takvih parcijalnih volumena oborina ∑( ΔFi · Pi) daje ukupne oborine nekog područja ili sliva (F (km2)).
Prosječna oborina (Psr) je u tom slučaju:  Psr= ∑( ΔFi · Pi) / F .[1]

Primjer izračuna srednje količine oborina za sliv metodom izohijeta prikazana je na slijedećoj slici:

Slika 1. primjer- metoda izohijeta
Slika 1. Primjer- metoda izohijeta

Detaljnije proračune srednje količine oborina za sliv metodom izohijeta, ali i ostalim najčešćim metodama (metoda artimetičke sredine i Thiessenova metoda) možete pronaći ovdje.

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bačani, A., (2006), Hidrogeologija I, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko- geološko- naftni fakultet

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…