Inkompatibilni elementi

(engl. incompatible elements) Kemijski elementi u tragovima koji teško prelaze iz tekuće u čvrstu fazu za vrijeme frakcijske kristalizacije, a tijekom parcijalnog taljenja prvenstveno odlaze u tekuću fazu; imaju prevelik ionski radijus ili im je naboj ≥ +3 što njihovim ionima ne dozvoljava da se lako zamjenjuju i uključuju u glavne kristalizirane faze u plaštu.[1][2]

Inkompatibilni elementi:

  • HFSE grupa: To su elementi s visokom jakošću polja, a tako se nazivaju zbog njihova visokog ionskog naboja. Zbog visokog ionskog potencijala oni su iznimno netopljivi i imobilni tijekom trošenja i metamorfizma. Stoga su od iznimne vrijednosti kod istraživanja prastarih magmatskih stijena jer mogu pružiti uvid u to kakav je bio okoliš njihova nastanka; npr. Ta i Nb služe kao marker vulkanizma povezanog sa subdukcijom
  • LILE grupa: To su elementi s prevelikim ionskim radijusom da bi se smjestili u većinu petrogenih minerala. Lakše se otapaju u vodenim otopinama i stoga su relativno mobilni tijekom trošenja, izmjena i metasomatizma.
Kompatibilnost elemenata
Kompatibilnost elemenata[3]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Medunić, G., Predavanja iz kolegija Geokemija, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
2. Prohić, E., (1998), Geokemija, Zagreb: TARGA.
3. http://earthscience.stackexchange.com/questions/2950/what-are-the-high-field-strength-and-large-ion-lithophile-hfs-or-hfse-lil-or

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…