Infiltracija

(engl. infiltration) Infiltracija je proces ulaska vode s površine u tlo ili stijenu što ovisi o propusnosti površinskog sloja. Kad voda prođe kroz površinu tla prvo se podmiruje deficit vlažnosti tla, a tek onda se višak vode procjeđuje dublje prema vodnom licu ili zoni potpune saturacije. [1]

Infiltration
Slika 1. Infiltracija[2]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bačani, A., (2006), Hidrogeologija I, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
2. http://iwmi.dhigroup.com/images/used/InfiltrationSeepage.jpg

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…