Indeks diferencijacije

(engl. diferentiation index) Označava mjeru stupnja diferencijacije ili ukupne magmatske evolucije. Računa se zbrajanjem normativnih minerala na dnu Bowenove reakcijske serije: ortoklasa, albita i kvarca. Budući da je zasnovan na normativnoj mineralogiji izraženoj u udjelima, njegov mogući raspon je od 0 do 100. Generalno, diferencijacijski indeks se povećava idući od bazičnih ka kiselim magmama. Bazalti generalno imaju nizak indeks diferencijacije <25, dok graniti obično imaju indekse koji prelaze 75.[1]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Prohić, E., (1998), Geokemija, Zagreb: TARGA.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…