Ihnotakson

Ihnotakson (engl. ichnotaxon) je umjetni takson koji se koristi kako bi klasificirali životinju na temelju otisaka stopala, tragovima stanovanja ili ostalim tragovima životinjske aktivnosti. [1]

Ihnotaksoni se koriste radi identifikacije i razlikovanja morfološki sličnih ihnofosila. Podjela se vrši na ihnorodove i ihnovrste slično kao klasifikacija organizama Carla Linnea (Systema Naturae, 1735.god).[2]

Ihnorod Grallator
Ihnorod Grallator[3]

Većina ihnofosila klasificiraju se do razine ihnoroda, a u stručnim radovima pišu se kurzivom (engl. italic). Klasifikacija se vrši procesom uočavanja i izdvajanja razlika između morfološki sličnih ihnofosila.[4]

Valja istaknuti kako su neki autori uspjeli izdvojiti detaljne hijerarhije sve do razine superrazreda. Takva klasifikacija podrazumijeva detaljno razlučivanje najsitnijih razlika među morfološki sličnim ihnofosilima. Takve detaljne klasifikacije su često na udaru brojnih kritika zbog subjektivnosti kod promatrača.[5]

Korišteni izvori   [ + ]

1. http://www.yourdictionary.com/ichnotaxon, pristupljeno 14. prosinca, 2016.
2, 4, 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Ichnotaxon, pristupljeno 14. prosinca, 2016.
3. Doc. dr. sc. Aleksandar Mezga

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…