Ihnorod Brontopodus (Parabrontopodus)

Ihnorod Brontopodus pripada četveronožnim biljojednim dinosaurima (sauropodi). Otisci prednjih stopala sauropoda su polumjesečastog oblika, a otisci stražnjih stopala u pravilu ovalnog oblika (slika 1). Na otiscima stražnjih stopala se najčešće mogu vidjeti tragovi rožnatih noktiju, a na otiscima prednjih stopala može biti očuvan trag izražene kandže koji odgovara palčanoj kosti. Otiske ovog morfotipa karakteriziraju široke staze kretanja tzv. “širokotračni tip staza” (slika 1). Uske staze kretanja karakteristične su za kasniji morfotip Parabrontopodus (slika 1[1]. Dužine stražnjih otisaka ihnoroda Brontopodus i Parabrontopodus kreću se od 30 cm (dužina prosječnog ljudskog stopala), pa sve do 1m (najveći zabilježeni otisak sauropoda iznosi oko 2 m dužine). Otisci prednjih stopala u pravilu su manje dužine. Navedeni otisci pronađeni su na području Europe, SAD-a, Južne Amerike, Australije, Kine i Južne Koreje.

Slika 1. Lijevo: Ihnorod Brontopodus. Ovalni otisci odgovaraju stražnjem stopalu, a polumjesečasti prednjem.[2]Desno: Uskotračna (Parabrontopodus) i širokotračna (Brontopodus) staza kretanja sauropodnih dinosaura.[3]

Otisci sauropodnih i teropodnih dinosaura najčešće se javljaju zajedno kroz naslage jurske i kredne starosti, te se u određenoj mjeri može govoriti o tzv. “Brontopodus ihnofacijesu”. Proučavajući otiske ihnoroda Brontopodus ihnolozi su došli do zaključka kako su sauropodni dinosauri često obitavali u poluaridnim i aridnim okolišima suptropskih i tropskih geografskih širina (slika 3)[4]. Otisci sauropodnih dinosaura najčešće se pojavljuju u vidu više paralelnih staza kretanja različitih veličina (slika 4), a to nam govori kako su se životinje kretale u velikim skupinama najvjerojatnije radi bolje zaštite od predatora.

Slika 3. Rekonstrukcija okoliša u kojima su se otisci stopala sauropodnih dinosaura najčešće očuvali [5]
Slika 4. Paralelne staze kretanja sauropodnih dinosaura (Južna Koreja) [6]

Korišteni izvori   [ + ]

1, 4. Lockeley, M. & Meyer, C. (2000): Dinosaur tracks and other fossil footprints of europe, str. 161
2. Lockeley, M., Zhang, J., Lib, D., Li, M. & Bai, Z. (2006): Diverse dinosaur-, pterosaur-, and bird-track assemblages from the Hakou Formation, Lower Cretaceous of Gansu Province, northwest China, Cretaceous Research, Volume 27, Issue 1, str. 44-55.
3. http://www-personal.umich.edu/~wilsonja/Titanosauria/Locomotion.html, pristupljeno 3.2.2017
5. http://elpais.com/diario/2010/10/04/sociedad/1286143201_850215.html, pristupljeno 3.2.2017, autor: R. Martin
6. http://blog.everythingdinosaur.co.uk/blog/_archives/2008/01/30, pristupljeno 3.2.2017

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…