Hipocerkalna peraja

Hipocerkalna peraja (engl. hipocercal fin) je peraja kod koje kralježnica završava u njezinu donjem režnju koji može (npr. kod anaspidnih riba) ali i ne mora biti veći od gornjeg (kao npr. kod nekih ihtiosaura). [1]

Slika 1: hipocerkalna peraja kod ihtiosaura [2]

Korišteni izvori   [ + ]

1. leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatska enciklopedija <http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=52719> [pristupljeno: 18. ožujka, 2016.]
2. Sander, P. M. (2000): Ichthyosauria: their diversity, distribution, and phylogeny. Paläontologische Zeitschrift, 74(1-2), 1-35.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…