Hidrološki ciklus

(engl. hydrologic cycle, water cycle) Hidrološki ciklus ili kružni tok vode u prirodi je slijed prelaženja vode iz atmosfere na Zemlju kroz oborine, te njeno ponovno vraćanje u atmosferu isparavanjem. Hidrološki ciklus zbiva se u Zemljinu sustavu: u atmosferi, hidrosferi i litosferi. Shematski je to prikazano na sl.1.

Slika 1. Hidrološki ciklus

Za jedno ograničeno područje vrijedi isto pravilo kao i za planetu Zemlju, tj. ukupna količina vode, koja na svom kružnom putu ulazi u to područje je jednaka ukupnoj količini vode koja iz tog područja na bilo koji način izlazi. Taj odnos ulazećih i izlazećih količina vode izražen jednadžbom bilance glasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                      P= Et + O ± ΔW

gdje je:

P – oborine
Et – isparavanje
O – otjecanje
ΔW – neto prinos ili neto gubitak vode; za višegodišnji period ΔW → 0
Dimenzije ovih veličina izražene su kao volumen vode u promatranom vremenu.

Hidrološki ciklus i njegove komponente najjednostavnije je pratiti na primjeru sliva neke rijeke ili potoka (sl.2.).[1]

 

Slika 2. Hidrološki ciklus sliva (hidrogeološkoga bazena)

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bačani, A., (2006), Hidrogeologija I, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…