Hidrogram

( engl. hydrogram ) ili hod protoka je grafički prikaz protoka vode u vremenu koji se dobije tako da se na temelju opažanih vodostaja, preko protočne krivulje (konsumpcijske krivulje) odrede odgovarajući protoci. Protočna krivulja je prikaz protoka (Q) kao funkcije vodostaja (H) na određenom vodomjernom profilu ili Q= f(H).
Hidrogramom se mogu prikazati srednji dnevni, dekadni ili mjesečni protoci unutar jedne ili više godina, srednji godišnji protoci unutar nekoga razdoblja i prosječni mjesečni protoci nekog razdoblja. Za duži period promatranja izražava se kao: maksimalni, minimalni, visoki, niski i normalni.

Maksimalni – najviši zapaženi protok u periodu mjerenja
Visoki – aritmetička sredina godišnjih maksimalnih protoka
Normalni – protok od kojega ima 50% viših odnosno nižih protoka
Niski – aritmetička sredina godišnjih minimalnih protoka
Minimalni – najniži izmjereni protok u razdoblju mjerenja[1]

Slika 1. Hidrogram
Slika 1. Primjer hidrograma

 

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bačani, A.,(2006), Hidrogeologija I, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko – geološko – naftni fakultet

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…