Hidrogeologija

( engl. hydrogeology ) Hidrogeologija je znanstvena disciplina koja se bavi izučavanjem podzemne vode, njenim rasporedom, gibanjem kroz poroznu sredinu ( tlo ili stijenu), te njenim fizičkim i kemijskim značajkama kao rezultatom interakcije sa poroznom sredinom i drugim segmentima okoliša uključivo i čovjeka. Pripada grani geološkog inženjerstva.[1]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bačani, A., (2006.), Hidrogeologija I, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…