Heterodontni školjkaši (Heterodonta (O- rec.)

Heterodontni školjkaši su najraznolikija skupina koja obuhvaća većinu današnjih školjkaša. Brojni rodovi su izumrli (najznačajnija izumrla skupina krednih rudista) te su neki posebno značajni za naše područje Paratethys-a. Ovi školjkaši mogu imati heterodontnu bravu sa dobro razvijenim kardinalnim i lateralnim zubima, brave bez zuba i pahiodontnu bravu. Ljušture nikad nisu sedefaste te su uglavnom marinski organizmi. Ovaj podrazred dijeli se na nekoliko redova[1] :

 • Ordo: VENEROIDA
 • Ordo: MYOIDA
 • Ordo: HIPPURITOIDEA

 

Ordo: VENEROIDA[2]

Infaunalni školjkaši (plitka) s dobro razvijenim stopalom i sifom.

 • Venus ili ladinka (J-rec.)- okruglaste ljušture s heterodontnom bravom i dobro izraženim koncentričnim rebrima. Žive u obalnoj zoni, dok su druge nešto dublje. Česte su u miocenskim laporima sjeverne Hrvatske.
Slika 1. Venus[3]
 • Lucina (J-rec.)- u eocenu priobalnog dijela Hrvatske pronađeni su vrlo veliki primjerci. Phacoides je sitniji rod vrlo sličan rodu Lucina i važan je za miocen sjeverne Hrvatske.
Slika 2. Lucina pensylvanica[4]
 • Mactra ili kopanjica (K-rec.)- zaobljeno trokutaste, glatke i tanke ljušture. Živi kao infauna u pjeskovitom dnu, na dubinama 20-30 m. Česta je u miocenu (sarmat) sjeverne Hrvatske.
Slika 3. Mactra lilacea[5]
 • Isocardia, jednakosrčanka ili volovsko srce (J-rec.)- jako izbočene glatke ljušture s vrhovima jako savijenim prema naprijed. Česta je u miocenskim laporima sjeverne Hrvatske.
Slika 4. Isocardia[6]
 • Cardium ili srčanka (T-rec.)- simetrične ljušture sa čvrstim stijenkama i radijalnim rebrima, te ponekad bodljama. Najčešće žive u plitkim vodama, ukopane u pijesku. Neke su se srčanke dobro prilagodile oslađivanju Paratethys mora, porodica Limnocardiidae (Limnocardium (M) – krupniji; Paradacna (M) – mala i nježna; P. abichi – abihi slojevi donjeg ponta).

Slika 5. Cardium costatum[7]
Slika 6. Limnocardium[8] i Paradacna abichi[9]

 • Congeria (E-rec.)- slatkovodna školjka, a je danas živi fosil. Pojedina ljuštura je trokutasta do rombična s linijama prirasta te ima izraženi brid koji ide od vrha do donjeg ruba. Brava je bez zuba s malim nastavakom za pričvršćivanje bisusa. Poput limnokardida najveći razvoj su imale u gornjem miocenu i donjem pliocenu JI Europe. Kod nas su česte brojne vrste: C. banatica , C. croatica , C. zagrebiensis , C. rhomboidea.
Slika 7. Congeria[10] [11]

Ordo: MYOIDA[12]

Školjke s asimetričnim ljušturama koje se ukopavaju u mulj ili ubušuju u tvrde podloge i imaju bravu bez zuba.  Većina ih živi u dubokim bušotinama ili tunelima u stijeni i imaju duge sifone.

 • Mya (Tc-rec.)- ukopava se u pijesak ili mulj i ima velike izduženo-ovalne ljušture i široki sifo.
Slika 8. Mya truncata[13]
 • Myacites ili Anodontophora- školjkaši srodni rodu Mya, a nalazimo ih u većem broju u donjem trijasu te su vrlo česti i kod nas.
Slika 9. Anodontophora[14]
 • Corbula ili Aloidis (T-rec.)- živi u većim grupama, ukopana, a ima trokutaste i nejednake ljušturice. Hrani se algama te je česta u miocenu sjeverne Hrvatske.
Slika 10. Corbula gibba[15]
 • Panopea ili Panope (M-rec.)- velika školjka koja živi ukopana te ima vrlo debele sifonske cijevi. Ljušture ovih školjkaša ne mogu se posve zatvoriti. Česta je u miocenu sjeverne Hrvatske.
Slika 11. Panopea glycimeris[16]
 • Pholas, svrdlasti školjkaš ili kamenotočac (J– rec.)- školjkaš čije su ljušture otvorene na oba kraja. Može bušiti mekani kamen, mulj ili drvo.

Slika 12. Pholas dactylus[17]
Ordo: HIPPURITOIDEA (MEGALODONTIDI I RUDISTI)

 

 

Korišteni izvori   [ + ]

1, 2, 12. Pezelj, Đ., Predavanja iz kolegija Paleontologija beskralješnjaka, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
3. Geobiota.org. (2017). Question. [online] Available at: http://www.geobiota.org/TP%20Pal/exercices/chap4/par2/page0.htm [Accessed 24 Oct. 2017].
4. Nmr-pics.nl. (2017). Home/NATURAL HISTORY MUSEUM ROTTERDAM – Mollusca – Bivalvia – Lucinidae/PLEISTOCENE-OKEECHOBEE FORMATION Lucina pensylvanica. [online] Available at: http://www.nmr-pics.nl/Lucinidae_new/album/slides/PLEISTOCENE-OKEECHOBEE%20FORMATION%20Lucina%20pensylvanica.html [Accessed 24 Oct. 2017].
5. Idscaro.net. (2017). Mactra lilacea. [online] Available at: http://www.idscaro.net/sci/04_med/class/fam5/species/mactra_lilacea1.htm [Accessed 24 Oct. 2017]
6. Idscaro.net. (2017). Glossus humanus. [online] Available at: http://www.idscaro.net/sci/04_med/class/fam5/species/glossus_humanus1.htm [Accessed 24 Oct. 2017]
7. Nmr-pics.nl. (2017). Home/NATURAL HISTORY MUSEUM ROTTERDAM – Mollusca – Bivalvia – Cardiidae/Cardium costatum (2). [online] Available at: http://www.nmr-pics.nl/Cardiidae_new/album/slides/Cardium%20costatum%20(2).html [Accessed 24 Oct. 2017]
8. Hessel, S. (2017). International Fossil Shell Museum – Foundation for the study of shells, fossil and recent. [online] Fossilshells.nl. Available at: http://www.fossilshells.nl/austmi027.html [Accessed 24 Oct. 2017]
9. GEODOK, p. (2017). Paradacna abichi – Miocene fossil. [online] Ammonit.ru. Available at: http://www.ammonit.ru/foto/19216.htm [Accessed 24 Oct. 2017]
10. Hiveminer.com. (2017). The World’s Best Photos of gastropoda and geology – Flickr Hive Mind. [online] Available at: https://hiveminer.com/Tags/gastropoda,geology [Accessed 24 Oct. 2017]
11. Alpenfossil.at. (2017). Versteinerte Wandermuscheln Congeria aus dem Pannon von Ungarn. [online] Available at: https://www.alpenfossil.at/versteinerte-muschel-congeria-ungula-caprae-wandermuschel.html [Accessed 24 Oct. 2017]
13. Naturalhistory.museumwales.ac.uk. (2017). Mya truncata Linnaeus, 1758 | Marine Bivalve Shells of the British Isles. [online] Available at: http://naturalhistory.museumwales.ac.uk/BritishBivalves/browserecord.php?-recid=103 [Accessed 8 Nov. 2017]
14. Umdb.um.u-tokyo.ac.jp. (2017). UMUT MM05157: Anodontophora carinata Kobayashi & Ichikawa: Holotype – UMUT Paleontology Collections – University Museum, University of Tokyo, Japan. [online] Available at: http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKoseibu/specimens/en/05157_.html [Accessed 8 Nov. 2017]
15. Naturalhistory.museumwales.ac.uk. (2017). Corbula gibba (Olivi, 1792) | Marine Bivalve Shells of the British Isles. [online] Available at: http://naturalhistory.museumwales.ac.uk/BritishBivalves/browserecord.php?-recid=37 [Accessed 8 Nov. 2017]
16. Anon, (2017). [online] Available at: http://www.alboranshells.com/bivalvia/hiatellidae/panopeaglycimeris215as.html [Accessed 8 Nov. 2017]
17. Naturalhistory.museumwales.ac.uk. (2017). Pholas dactylus Linnaeus, 1758 | Marine Bivalve Shells of the British Isles. [online] Available at: http://naturalhistory.museumwales.ac.uk/britishbivalves/browserecord.php?-recid=298 [Accessed 8 Nov. 2017]

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…